כללי.
1.1 אתר Pixit (להלן ” מפעילי האתר”, “פיקסיט”, “Pixit”) מופעל על ידי חברת דיגיטל פרו בע”מ ומציע מגוון מוצרים משובצי תמונה ואחרים אותם ניתן להזמין באמצעות אפליקציה אינטרנטית הניתנת לשימוש ללא עלות.
1.2 התקנון כולו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.3 התקנון מתייחס לכל פעילות / הזמנה שתתבצע באתר וכל פעילות לרבות הרשמה למערכת, העלאת תוכן והזמנת מוצרים, מעידה על קבלת התקנון ועל הסכמתך לנהוג לפיו.
1.4 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם. גרסה עדכנית ניתן לקבל באתר החברה. הגרסה המעודכנת היא הקובעת לתאריך הרלוונטי.
1.5 תאריך עדכון התקנון 1 ביולי 2016.
1.6 כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה תיעשה תחת חוקי מדינת ישראל בלבד.

תוכן
2.1 אין בהעלאת תוכן לאתר משום מסירת חזקה ואין מפעילי האתר אחראים בכל צורה לאחסון, הגנה או כל היבט אחר של בעלות על החומר.
2.2 Pixit עושה כמיטב יכולתה על מנת להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר. יחד עם זאת, מומלץ וכדאי למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה למקרה הצורך. Pixit אינה ולא תהיה אחראית בשום צורה לתוכן שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך על כל המשתמע מכך ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או נזק ו/או אובדן מידע ו/או עוגמת נפש ישירים או עקיפים.
2.3 תוכן שנפגע לפני הפקת המוצר ולא ניתן לשחזור יזכה את המשתמש במלוא הסכום ששילם תמורת המוצר.
2.4 תוכן שהועלה יישמר בשרתי Pixit למשך זמן ארוך ככל הניתן. יחד עם זאת, מומלץ לשמור גיבויים של חומרי הגלם המרכיבים את התוכן לצורך הזמנות עתידיות.
2.5 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום, למנוע שימוש ולבטל השתתפות של משתמשים שיחרגו מתנאי התקנון.
2.6 המשתמש באתר אחראי לתוכן המועלה/נכתב על ידו כולל תוכן הכלול במוצרים המוזמנים.
2.6.1 כל העלאת תוכן בלתי חוקי, גזעני, מאיים, חומרי תועבה ופורנוגרפיה, מהווה עילה לתביעה אזרחית, הוצאת דיבה ולשון הרע, פוגע בצנעת הפרט, עלול לעורר התנהגות פלילית, מפר בכל דרך הוראת כל דין לרבות חוק איסור לשון הרע תשכ”ה 1965 – אסורים בהחלט.
2.6.2 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים – אסורה בהחלט למעט מקרים בהם מחזיק המשתמש באישורים חוקיים לבעלותו על התכנים המדוברים. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים על תוכן זה ו/או קיבל אישורים מתאימים מבעל הזכויות. כל המעלה תוכן לאתר מעניק בזאת ייפוי כוח למפעילי האתר להעביר אליו כל תביעה בנושא ולהסיר בכך כל אחריות מעליהם.
2.7 Pixit אינה יכולה לפקח על כל המוצרים והתכנים המוזמנים באתר אך עושה כמיטב יכולתה למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיפים 2.6, 2.6.1, 2.6.2. מפעילי האתר לא ישאו באחריות בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מתוכן כנ”ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיפים 2.6, 2.6.1, 2.6.2.

אפליקציה ותמיכה
3.1 אתר Pixit מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם במערכת האינטרנטית. הרשמה למערכת כמוה כקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.
3.2 מערכת Pixit Photo Social הינה חופשית לכל משתמש ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי במערכת, למזגה לתוכנה/מערכת אחרת, לבצע פעולות של Reverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה ואחרים דרך אתר Pixit.
3.3 Pixit תעדכן מדי פעם בפעם את המערכת ללא התחייבות להודעה מראש. בכל מקרה של מחלוקת – יהיה המחירון שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, המחירון הקובע.
3.4 מערכת Pixit ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא. Pixit תעשה כל שביכולתה לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש במערכת. השימוש במערכת לא יהווה עילה לכל טענה או תביעה כנגד Pixit בכל הנוגע לשירותים המוצעים, ליכולותיה ו/או להשפעתה על המחשב, על רשתות חברתיות או על תוכנות אחרות המותקנות בהם. אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם משימוש במערכת.
3.5 בכל מקרה לא תהיה Pixit אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אבדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא.
3.6 ייעוד המערכת – מערכת Pixit ניתנת בזאת למטרה אחת ויחידה – עיצוב, שיתוף והזמנת מוצרי תמונה מודפסים ואחרים דרך אתר Pixit.co.il. כל שימוש אחר בתוכנה לצרכים החורגים מרישיון השימוש אסורים ללא אישור מפורש ממפעילי האתר.

מסגרת שירות
4.1 מפעילי אתר Pixit מעמידים לרשותך מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות קפדנית. מוצר שנראה פגום, יש לשלוח למשרדינו תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו לחברת Pixit. סכום הפיצוי המקסימאלי לא יעלה על עלות המוצר כמוגדר במחירון Pixit.
4.2 ביטול עסקאות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 .
4.3 מחירי המוצרים משתנים מפעם לפעם ולכן לפני ביצוע הזמנת מוצר יש לוודא שהמחיר שישולם הוא המחיר המעודכן.
4.4 Pixit תאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס “צור קשר” באתר.
4.5 משלוח המוצרים בשיטת “דואר רשום” מתבצע באמצעות דואר ישראל ויישלח לכתובות בישראל בלבד. משלוח המוצרים בשיטת “שירות שליחים” מתבצע באמצעות חברת דואר ישראל  ויישלח לכתובות בישראל בלבד. משלוח המוצרים בשיטת “משלוח לחו”ל מתבצע באמצעות דואר בינלאומי של דואר ישראל ויישלח לכתובת בחו”ל בהתאם לבחירת הלקוח. Pixit אינה אחראית על עיכובים במסירת המוצר בשל כוח עליון, או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו כולל שביתות ועיצומים.
4.6 Pixit עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה Pixit אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח. Pixit אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף, העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. Pixit אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה.
4.7 נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בשם משתמש וסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו. פרטים אישיים כולל נתוני כרטיס אשראי יאובטחו בפרוטוקול SSL 128 bit.
4.8 כל פרטי המזמין למעט מספר כרטיס האשראי יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים בהם מידע זה רלוונטי.
4.9 הרשמה במערכת מהווה אישור של המזמין לקבל אליו באופן שוטף הודעות דואר אלקטרוני מאת מפעילי האתר בנושא חידושים, מבצעים והודעות שונות. Pixit לא תמסור את כתובת הדואר האלקטרוני של המזמין לידי גורם שלישי למעט במצב בו תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים.
4.10 שינויים במפרט – Pixit מחדשת ומעשירה באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

שונות

5.1 מומלץ לבצע הגהה מדוקדקת לפני הזמנת המוצר ולוודא כי כל הטקסטים, התמונות והעיצוב מתאימים ונכונים. מפעילי האתר לא יוכלו לבדוק ו/או לבצע שינויים במוצרים לאחר הזמנתם.
5.2 Pixit לא תוכל לשאת באחריות לשגיאות שנעשו על ידי המזמין כגון טעויות בעיצוב, בכיתוב, ניצול לא מלא של עמודי המוצר וכדומה (ראה סעיף 5.1).
5.3 נציין כי סטייה של עד 20% בין צבעוניות המוצר על המסך לבין התוצאה הסופית לא תיחשב כפגם ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום.

התחל צ'אט
1
Close chat
שלום! לחצו כל הכפתור "התחל" על מנת לקבל שרות

התחל צ'אט